nhà > Về chúng tôi >Chứng chỉ của chúng tôi

Chứng chỉ của chúng tôi

Chứng nhận Doanh nghiệp Công nghệ cao Quốc gia, Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO9001, Chứng nhận CE, một số công nghệ được cấp bằng sáng chế và Chứng nhận Hệ thống Quản lý Sở hữu Trí tuệ.